Svátek má: Bernard

Politika

Velikost textu:

Rozzlobený Sobotka cupuje hejtmany-poslance Novotného a Běhounka

Rozzlobený Sobotka cupuje hejtmany-poslance Novotného a Běhounka

Jsem přesvědčen o tom, že práce poslance Parlamentu ČR je prací na plný úvazek a je také podle toho odpovídajícím způsobem placena. Stejně tak je to i s funkcí hejtmana, píše zjevně rozladěn premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka na stranických stránkách.

Bohuslav Sobotka, premiér, předseda ČSSD
30.duben 2014 - 22:08

"Je velmi obtížné vysvětlit občanům, že někteří politici jsou schopni zastávat obě tyto náročné veřejné funkce a pobírat dva platy současně, aniž by svou práci ve skutečnosti šidili. Je velmi obtížné to vysvětlovat i sociálně demokratickým voličům, z nichž mnozí navíc pracují za podprůměrný plat, nebo žijí za nízký důchod.

V době, kdy měla většinu hejtmanů ODS, ke kumulaci funkcí poslance a hejtmana nedocházelo, hejtmani za ODS či KDU-ČSL se těmto funkcím věnovali na plný úvazek. Ke kumulaci funkcí hejtmanů a poslanců začalo docházet až po roce 2008 a 2010, a to v řadách hejtmanů za ČSSD. Souběh těchto funkcí byl veřejně zdiskreditován v důsledku zcela konkrétního případu extrémně nízké účasti jednoho ze sociálně demokratických hejtmanů na práci Poslanecké sněmovny.

Michal Hašek se vzdal poslaneckého mandátu, ale Josef Novotný ne
Hejtman Běhounek se postavil tlaku ČSSD a zůstává i poslancem

Hejtman Michal Hašek měl ve volebním období 2010-2013 jednu z nejhorších účastí na hlasování ze všech poslanců všech stran. Tato nízká účast, doprovázená i nízkou účastí na jednání poslaneckého klubu, vyvolala veřejnou diskusi o tom, zda je možné funkce poslance a hetmana prakticky skloubit. Na tuto veřejnou diskusi reagovala i ČSSD. Na jednání Ústředního výkonného výboru, tedy nejvyššího orgánu ČSSD mezi sjezdy, byla přijata žádost na všechny budoucí poslance ČSSD, aby tuto veřejnou placenou funkci již napříště nekumulovali s funkcí hetmana, náměstka hejtmana, primátora či náměstka primátora statutárního města. Proto, aby se kumulace funkcí vyřešila, byla poskytnuta lhůta šesti měsíců, která začala běžet okamžikem uskutečnění voleb.

Toto usnesení bylo přijato ještě před tím, než byly sestaveny kandidátky ČSSD pro volby na podzim roku 2013. Bylo přijato velkou většinou hlasů i s podporou řady hejtmanů. Všichni, kdo za ČSSD v následujících volbách kandidovali, byli s tímto pravidlem seznámeni a museli tedy počítat s tím, že na ně dopadne. Podle stanov ČSSD jsou usnesení ÚVV ČSSD závazná pro všechny členy. Na žádném z následujících jednání ÚVV ČSSD nebyla schválena a dokonce ani navržena žádná změna tohoto usnesení, jež kumulaci veřejných funkcí v ČSSD omezilo. Pokud tedy měl někdo ze členů ČSSD k tomuto usnesení výhrady, nevyužil žádnou z možností ho demokratickým způsobem změnit.

Voliči ČSSD tak mohli oprávněně očekávat, že se představitelé sociálně demokratické strany budou chovat v souladu s tímto pravidlem. Tento závazek byl před volbami i po volbách potvrzen v řadě veřejných vystoupení jak předsedy ČSSD, tak i dalších kandidátů a funkcionářů. V okamžiku, kdy má být předvolební slib týkající se omezení kumulace placených funkcí dodržen, se dva současní hejtmani Novotný a Běhounek vyjádřili v tom smyslu, že toto pravidlo nebudou respektovat.

Domnívám se, že tento jejich postoj je pro našeho voliče nepochopitelný, nesrozumitelný a že poškozuje pověst ČSSD jako strany, která drží slovo a dodržuje pravidla. Současně se tímto postojem obou hejtmanů vytváří negativní mediální téma, které straně rozhodně nepomáhá. A média či opozice si ho s gustem užívají. V zájmu ČSSD by oba dva hejtmani měli svůj postoj přehodnotit a respektovat předem daná pravidla. Nelze přece vytvářet situaci, kdy stanovy ČSSD budou platit jen pro někoho a bude se zde vytvářet privilegovaná vrstva funkcionářů či veřejných představitelů ČSSD, kteří budou stát nad rozhodnutím demokraticky zvolených orgánů ČSSD.

Pravidla musí platit pro všechny, jak ve stranickém, tak ve veřejném životě. V současné době vidím přirozeně pro ČSSD zcela jiné priority, než řešit osobní problém několika kumulátorů funkcí. Především musíme zvládnout naši vládní odpovědnost, splnit volební a vládní program, být aktivní, pracovitou a pozitivní součástí vládní koalice.

Za pár dnů nás také čekají volby do Evropského parlamentu. Nemyslím si tedy, že by teď ČSSD měla zabřednout do veřejné diskuse o nedostatku pokory, nedostatku soudnosti či o pažravosti několika našich funkcionářů ( cituji ta slušnější vyjádření z aktuálních reakcí lidí, které mi chodí). Voliči nám dali a dávají jiné důležitější úkoly. Chtějí zlepšit život v naší zemi. A na tom musíme, my sociální demokraté,  ve vládě, na krajích, v Parlamentu tvrdě pracovat. Jako předseda ČSSD ale nemohu ignorovat porušování stanov ČSSD.

Trvám tedy i nadále na tom, aby dotčení politici naší strany nepřípustný souběh veřejných placených funkcí omezili. V zájmu své dobré pověsti, i pověsti celé ČSSD," dodal Sobotka.

(kou, foto: pl)