Svátek má: Slavomír

Politika

Velikost textu:

Branná výchova, odvody branců, Svazarm, nebylo to už tady jednou?

Branná výchova, odvody branců, Svazarm, nebylo to už tady jednou?

Poslanec Bohuslav Chalupa (ANO), předseda stálé komise Poslanecké sněmovny pro Vojenské zpravodajství chce zavést brannou výchovu do škol, zvážit obnovení povinných vojenských odvodů a obnovit Svazarm.

Zdeněk Ertl
22.únor 2016 - 19:01

K prvním dvěma bodům mi nepřísluší se odborně vyjadřovat, i když na smysluplném zavedení některých prvků branné výchovy do škol nevidím nic špatného a naopak zavedení povinných vojenských odvodů nepokládám za rozumné. Ale ke snaze obnovit Svazarm se stručně vyjádřit nejen chci, ale dokonce musím, píše v komentáři pro Prvnizpravy.cz Zdeněk Ertl.

Obnovit Svazarm? NE, nevymýšlejme vymyšlené!

Musím říct, že z jedné strany aktivity pana poslance Chalupy chápu, protože jsou vlastně odrazem společenské poptávky, která reflektuje současnou složitou společenskou, ekonomickou a politickou situaci v sice globalizovaném, ale v některých oblastech zároveň velmi antagonisticky segmentovaném světě. Na druhé straně s ním však úplně nesouhlasím, pokračuje Zdeněk Ertl.

Svazarm neboli Svaz pro spolupráci s armádou (slovensky Zväzarm, Zväz pre spoluprácu s armádou) byla československá branná organizace ustavená 4. listopadu 1951 po vzoru sovětského DOSAAF. Svazarm sdružoval zájemce o některé odbornosti, kteří tak byli pod kontrolou. Pouze pod hlavičkou Svazarmu mohli pracovat například kynologové, střelci, radioamatéři či sportovní letci. Spadaly pod něj také autoškoly (red)

Mnoho aktivit Svazarmu však mělo smysl, navazovalo na dlouholetou tradici, včetně prvorepublikové, členové se rozvíjeli ve sportovně technických činnostech a zaznamenávali významné úspěchy ve světě a v mezinárodních soutěžích. V roce 1990 zvítězil zdravý rozum a vůle reálně přemýšlejících členů a nástupnickou organizací Svazarmu se stalo Sdružení technických sportů a činností ČR, které se v roce 2003 přejmenovalo na Sdružení sportovních svazů ČR,  které je v současnosti druhou největší sportovní střešní organizací u nás se základnou cca 623 tisíc členů, z toho více než 62 tisíc členů z řad dětí a mládeže.

Důkazem toho, že tyto sportovní svazy fungují úspěšně, nejsou jen stovky medailí z domácích i mezinárodních soutěží, ale zejména stále se rozšiřující členská základna dětí a mládeže. 

Pojďme tedy nevymýšlet vymyšlené, ale naopak rozvíjet to, co už úspěšně téměř čtvrt století funguje.O (ne)efektivitě budování organizace podobné Svazarmu snad nemá smysl se ani zmiňovat. Stávající organizace Sdružení sportovních svazů České republiky funguje, má pro jednotlivé odbornosti ve svých řadách stále dost specialistů schopných předat své znalosti.

Co je však problémem, to jsou peníze. Sdružení je financováno pouze přes sportovní činnost Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Zde jsou sporty dělené na olympijské a neolympijské, kolektivní, oblíbené atd. Výsledkem je, že většina našich sportů není preferována. Některé svazy, i když mají bohatou sportovní činnost a úspěchy v reprezentaci, nedostávají na činnost z MŠMT vůbec žádné peníze. Pokles je výrazný zejména za poslední tři roky. Sečteme-li poskytnuté dotace na sport od MŠMT v programech III. a V., tedy v programech na činnost, tak pokles od roku 2012 je 50% v roce 2014 a 40% v roce 2015. Pokud se nenajde jiné financování, je situace neudržitelná!

Myslím, že z obsahu naší činnosti máme co nabídnout. Vítám každou aktivitu ajsem připraven diskutovat nejen s panem poslancem Chalupou, ale s každým, komu není lhostejná sportovní a branná připravenost našeho národa, končí komentář Zdeněk Ertl.

(rp,prvnizpravy.cz,foto:arch.)