Svátek má: Běla

Politika

Velikost textu:

Jaroslav Bašta: Čas lhaní a čas odhalování lží

Jaroslav Bašta: Čas lhaní a čas odhalování lží

Nedávno jsem si přečetl průzkum veřejného mínění, který zjistil šokující věc – lidé více důvěřují zprávám na Google než veřejnoprávní televizi a novinám hlavního proudu. Píše v komentáři pro Prvnizpravy.cz Jaroslav Bašta.

Jaroslav Bašta
1.únor 2016 - 18:01

Zádrhel je v tom, že Google žádné zpravodajství nemá, lidé si jen jeho prostřednictvím sdělují to, co si myslí a to, co považují za důležité. Tato totální ztráta důvěryhodnosti oficiálních sdělovacích prostředků sice představuje nelichotivé vysvědčení všem zaměstnancům „lživých novin“, jak je nazývají na východě Německa, ale zároveň vytváří toxické podhoubí pro fámy a dezinformace vkládané do veřejného prostoru kdo ví kým, a kdo ví proč.

Jistým způsobem je začátek tohoto roku zabarven apokalypticky, takže jsem se snažil najít inspiraci a útěchu v tři tisíce let starých slovech moudrého krále Šalamouna. Ten ve třetí kapitole knihy Kazatel říká: „Všeliká věc má jistý čas, a každé předsevzetí pod nebem svou chvíli. Jest čas rození a čas umírání... Čas mordování a čas hojení, čas boření a čas stavění. Čas mlčení a čas mluvení... Čas milování a čas nenávidění, čas boje a čas pokoje.“

Čas lhaní a čas odhalování lží, který momentálně prožíváme, dávný král nezmínil. Nemohl, v jeho době neznali ani veřejnoprávní televizi ani politickou korektnost. Věděli však dobře, že po nevhodném chování následuje ten horší z časů – umírání, mordování, boření, mlčení a boje.

Jaroslav Bašta: Konspirační teorie a praxe

Evropané si zvolili neschopné vládce a ještě horší systém vládnutí, který fungoval jen v dobrých časech. Když se všude kolem nás (za našeho ignorantského přispění) rozzuřila válečná lítice a zničila téměř všechny státy v našem sousedství, naši politici vidí jedinou cestu, jak čelit nesnázím – ignorovat realitu! Proto nám zatajují pravdu či rovnou nestydatě lžou. A tak se den za dnem stále více podobají bývalé komunistické nomenklatuře a jejím způsobům. Mají k dispozici sdělovací prostředky, z nichž ty na východě Evropy vlastně nikdy svůj obraz světa nezměnily. Jen změnily znaménko plus za mínus u takových pojmů jako socialismus x kapitalismus, Východ kontra Západ. Ty na Západě se to také rychle naučily. Svobodu slova, za kterou v lepších evropských časech bojovalo mnoho statečných lidí, znovu nahradila propaganda, svobodu myšlení politická korektnost, ďábelský to vynález.

Nikdo totiž neví, kdo a proč rozhoduje o tom, co politicky korektní je, a co nikoli. A od toho se odvíjí nejen politika, ale také právo. Nejlépe to lze ukázat na několika příkladech: „Islám je náboženstvím míru.“ Politici a novináři, kteří nám to do omrzení opakují, zároveň ukazují videa s drastickými popravami Islámského státu. Lidem, kteří tezi o náboženství míru popírají, hrozí trestní stíhání. I u nás.

Z hlediska politické korektnosti neexistují migranti, pouze uprchlíci. A uprchlíci se nemohou dopouštět zločinů, pouze těch omluvitelných. A prchají před válkou, nejsou to poutníci za lepším životem. A každý, kdo tvrdí, že většinou jsou to mladí muži, tak lže. Stejně tak lže každý, kdo mluví o existenci No go zón. Politicky nekorektní jsou i veškeré zmínky o kulturních rozdílech mezi domácím obyvatelstvem a migranty, nesmí se mluvit o právu šaría.

Kdybych byl stoupencem spikleneckých teorií, myslel bych si, že tvůrci pravidel politické korektnosti ve vztahu k muslimským migrantům jsou fanatičtí džihádisté a že jim jde o zrušení základních evropských hodnot, tedy rovnosti mezi lidmi, svobody slova, svobody vyznání, svobody myšlení, svobody uměleckého projevu, svobody tisku a vlastně demokracie jako takové. Asi o toto vše vědomě neusilují, dělají to z blbosti, nikoli za cizí peníze.

Jak nás poučily moderní české dějiny, obojí vede ke stejnému výsledku, tedy oněm Šalamounovým časům s negativním znaménkem. Mordování, boření, mlčení a boje.
   
(rp,prvnizpravy.cz,foto:arch.)