Svátek má: Lenka

Politika

Velikost textu:

Martin Hekrdla: Je Miloš Zeman vůl?

Martin Hekrdla: Je Miloš Zeman vůl?

Když jsem se ex post dozvěděl, o čem mluvila česká hlava státu v Bratislavě v pátek 12. února, napsal jsem na Facebook klasickou českou větu: „Prezident republiky Miloš Zeman je vůl.“

Martin Hekrdla, publicista
2.březen 2016 - 22:02

Klasickou proto, že poprvé ji použil Vladimír Škutina v autobiografické knížce Prezidentův vězeň: „Prezident republiky Antonín Novotný je vůl.“ Chápu, že někdo je pohoršen už jen z toho důvodu, že vyrostl v rodině, kde nejvulgárnějším záporným označením jiného člověka bylo „ošklivé káčátko“. Lituji, toto štěstí jsem neměl…, píše známý komentátor Martin Hekrdla na webu AltPress.cz.

Prezidenti se mění, volové zůstávají. Hlavně se však mění doba – a nejen proto, že zima je sice letos nanicovatá, zato však ne a ne přestat. Škutinu za jeho výrok (jejž nejprve popřel a pak zopakoval) na chvíli zavřeli, mne zatím nikoli (a na pohrůžky smrtí jsem zvyklý už spoustu let). Za Novotného každý věděl, že prezident je vůl, patřilo to k všeobecnému vzdělání. Jen jeho předchůdci na Hradě, Antonínovi Zápotockému, říkali občané téměř láskyplně „ušaté torpédo“. Dnes si většina lidí myslí, že Miloš Zeman je hrdina, lidový bard, nádoba moudrosti a krystalické ztělesnění pravdy. „Jeden z mála vůdců na Zemi,“ napsaly jakési Svobodné noviny (asi tak stejně svobodné jako hloupé), „ochotných hovořit fakta o islámu a islámské imigraci a jejich důsledcích.“

Pojďme tedy „hovořit fakta“ (brrr, ta dnešní upadlost jazyka nejspíš kopíruje střemhlavý pád myšlení). Pojďme si popovídat o tom, co pan prezident v ten černý pátek 12. února 2016 na konferenci Institutu ASA (blízkého Ficově vládní straně Směr) vlastně řekl, co tím mohl myslet a co svými slovy sám na sebe prozradil.

Některé jím pronesené teze nebyly nové a dokonce už dávno znárodněly, skoro jako velepíseň Pec nám spadla. Miloš Zeman opět zopakoval, co pravil již 17. listopadu na Albertově, když mu vrchní islamofob Martin Konvička dýchal na zátylek: že Češi nejsou xenofobní, protože nemají žádný problém s Vietnamci a Ukrajinci. Neboť ti první se krásně asimilovali, tedy splynuli s ostatním obyvatelstvem, a „jsou pracovitější než průměrný český občan“. Rovněž Ukrajinci „jsou pracovití, překonali jazykovou bariéru, velmi dobře se začlenili do společnosti,“ mlel český prezident.

Vůl a genocida

Tady nejde ani tak o to, že snad nelze zapomenout, kolikrát jsme při kontrole vietnamských tržnic s falšovaným značkovým zbožím slyšeli na kameru „Nerozumim cesky“. Nebo o to, že Ukrajinci se k nám „začlenili“ svou pracovitostí hlavně ze zoufalství z poměrů ve vlastní zemi. A že se „asimilovali“  téměř  jako otroci, nestoudně vykořisťovaní nejen zdejšími zaměstnavateli, ale i mafiánskými sítěmi. Tady jde o to, že Zeman nějakou proměnnou – například pracovitost – zřejmě pokládá za etnický rys a jako takový jej bere coby základ pro porovnání „průměrného“ Čecha, Vietnamce, Ukrajince – nebo běžence z Blízkého východu. Bývalého sociálního demokrata ani nenapadne, že vietnamskou i ukrajinskou pracovitost charakterizuje sociální status, sociální situace jedněch i druhých. Vietnamci u nás nesou všechny znaky klasické střední třídy; už předtím proměnili Saigon v jedno velké tržiště a žádný Vietcong ani komunisté ze severu s tím nic nenadělali (nakonec tyto „buržoazní živly“ proměnily v tržiště i takzvané převýchovné tábory). Ukrajinci naproti tomu patří k proletářským páriům, kteří jsou pod tlakem holého přežívání svých rodin doma, kde pořádné kšefty dělají jen oligarchové a různý zlodějský póvl ve „službách“. Ale pan prezident ví jen o pracovitosti těchto etnik.

Je to stará finta, kterou rasisté potřebují jako oporu pro výpad „na Žida“, v tomto případě na etnicitu jiných středovýchodních společností, jejich náboženství a kultury vůbec. „Islámská migrace není integrovatelná a není asimilovatelná do evropské kultury,“ vyhlásil Zeman jako axiom, nezpochybnitelný výchozí předpoklad. Nelze-li však integrovat (proč hned asimilovat, z jakého důvodu by se měl kdokoli mezi námi „rozplynout“?) nějakou migraci pouze proto, že je islámská, pak nemělo žádnou logiku, když Zeman formálně vzal na milost islámské uprchlíky před válkou a zavrhl islámské uprchlíky ekonomické. Zato mělo logiku železnou, když ve svém kratičkém projevu použil slova deportace a deportovat, neboť paušální odmítnutí osob celé jedné kultury přímo implikuje – jako jediné řešení – genocidu. Jedině genocida může přece vyplynout z rázného popření faktu, že všechny lidské kultury jsou kompatibilní. Je to ještě mnohem horší, než kdyby popřel holou biologickou skutečnost, že všechny lidské bytosti – lidé všech ras a kultur – jsou mezi sebou plodně křížitelné i v dceřiných generacích.

Modus operandi: lež

Jak zdůvodňuje Miloš Zeman vyloučení islámské kultury z veškerého lidstva? V Bratislavě uvedl jen „jeden jediný příklad“. S použitím příslušné súry Koránu tvrdil, že „islámská migrace znamená kulturu, kde (…) má muž právo svoji ženu bít“ (což doplnil chlapáckým vtípkem, že „některé muže by tato myšlenka zaujala“ – „Ha, ha ha,“ pochechtávali se hostitelé, asi slovenští pašové). A přeskočil ty súry, které požadují, aby muž se ženou zacházel laskavě. Zeman tvrdil, že ženám je v islámské kultuře odpírán přístup ke vzdělání, na veřejnou funkci atd. apod. A ani slovem nezmínil islámské političky a dokonce premiérky, které by mu jistě výjimečně dohledal i ten jeho zperoutkovaný nešťastník Ovčáček. Dokonce i ve fundamentalistické Saúdské Arábii, kde „slabé pohlaví“ (jak stále ještě říká naše „rovnoprávná“ civilizace) vůbec nesmí za volant, vede jedna žena investiční banku a jiná řídí prestižní časopis. Zeman cituje hrůzy Koránu, aniž měl tušení (?), že Mohamed svými slovy i činy výrazně zlepšil nevýslovně krutý úděl žen v nomádských komunitách předislámské éry.

Martin Hekrdla: My nic, my Češi

Zeman – jako také mnoho přitroublých idealistů – má zřejmě za to, že z náboženských dogmat se odvíjí život společnosti, ačkoli je to právě naopak: výklady náboženských dogmat a jejich působení v praxi jsou podmíněny reálným sociálním životem, jeho proměnami, potřebami a konflikty. Miloš Zeman podněcuje nenávist a lže. Lež je běžným způsobem jeho práce a snad i existence.

Vřed a lid

Kdekdo už si povšiml, že antiislamismem byl u nás skoro úplně vytěsněn „populární“ anticiganismus, který svého času ve Šluknovském výběžku nabral razanci bezmála pogromistickou. Jako by to bylo Zemanovi líto, ve svém bratislavském projevu se rozhovořil o tom, že ekonomičtí migranti „ani nechtějí pracovat, ale chtějí žít pouze a výlučně ze sociálních dávek“. A pohotově dodal: „Což ostatně v našich zemích dělá i poněkud odlišná kategorie lidí, kterým se někdy říká nepřizpůsobiví. A proč tuto kategorii ještě zvětšovat?“

No ovšem! Úplně jsme zapomněli, jako na smrt, na naše „černé huby“! A proč jejich množství zvětšovat, když se nám ani v tomto směru nepodařilo – jak říkal bývalý vicepremiér Jiří Čunek, blahé paměti – „vyříznout vřed“? „Ať žije Zeman!“ volají chudí, maličtí a v světě zavržení. Aniž by si byť jen na okamžik uvědomili, co je už nyní zřejmé: že všechno to hradní pohrdání lidmi nepracovitými, neschopnými, neinteligentními, nepřizpůsobivými (neasimilovatelnými) a jen ze sociálních dávek žijícími se nutně obrátí proti nim samotným. To oni a právě tohle znovu uslyší z hradních úst na svoji adresu, jen co tomuto zosobnění sociálního darwinismu zajistí ve volbách druhý mandát. Jestli jsem si něčím kromě smrti jistý, pak je to právě tohle.

Bílý muž pod bičem otrokáře žil?

Skutečnou inovací Zemanova bratislavského expozé byly dvě pasáže, obracející se k sociálním demokratům. Pasáž první:

„Sociální demokracie by měla chránit národní zájmy, měla by chránit historické kořeny nejenom své vlastní, ale i evropské kultury. A uvědomit si, že tato kultura je neslučitelná s kulturou nenávisti vůči nevěřícím a s kulturou založenou na snaze podrobit si tyto nevěřící a udělat z nich své otroky.“

Tomu říkám mluvit o provaze v domě oběšencově. Sociální demokraté – když už si prezident zafantazíroval o hrozbě zotročení, opět idiotsky opřené o Korán – mají hájit civilizaci, která na zotročování v 16. až 18. století vznikla, která kolonialismem, „snahou podrobit si“ celé národy a pak i v nových a nových způsobech „džusování“ světa následně vzkvétala. A která se na současné „migrační krizi“ zdaleka nepodílela jen lžemi o Iráku z úst nepotrestaného válečného zločince, sociálního demokrata Tonyho Blaira.

Nová internacionála

Novátorská Zemanova pasáž druhá, ještě mnohem horší:

„My jsme si nechali pravicí, někdy i extrémní pravicí, vzít, ukrást téma, které patřilo v její historii k sociální demokracii: obrana národních zájmů, obrana evropských hodnot – a tváříme se jako lidé, kdo zapomněli na svoji minulost. A jak říkal Santayana – kdo zapomene na svoji minulost, je odsouzen k tomu ji ještě jednou prožít. Socialisté vždy byli internacionalisty v tom smyslu, že vítali migranty z kulturně podobných oblastí, migranty, kteří se dokázali adaptovat, chcete-li asimilovat.

Takže pozor, přátelé a soudruzi z Tuniska nebo Alžíru, z tamních stran-členů Socialistické internacionály. Přesvědčí-li český prezident byro SI se sídlem v Londýně o svých pravdách a budete-li prchat do Evropy ze svých islámských vlastí (například před islamisty), budete mít po čertech smůlu. Mezitím už si sociální demokraté nenechají vzít témata pravicí a extrémní pravicí (a neonacisty), protože tato témata prostě převezmou. Přihlásí se k nim a budou za ně bojovat – zopakují si dějiny 20. století – do roztrhání těla. ESI – Euronacionálně socialistická internacionála, to je přece to pravé ořechové, to je to pravé eso evropské levice.

Ne, prezident republiky Miloš Zeman není vůl. Miloš Zeman je jen politik, jehož společenská nebezpečnost je vysoká. A s každým dnem dále roste.

(kou, Martin Hekrdla, altpress.cz, prvnizpravy.cz, foto: arch.)