Svátek má: Matouš

Politika

Velikost textu:

Selhání policie? Kauza padělaných obrazů budí otázky

Selhání policie? Kauza padělaných obrazů budí otázky

Trestní stíhání Jaroslava Fröhlicha, Evy Fröhlichové, roz. Vaňkové a Milana Trokana v kauze údajného padělání obrazů je dle prof. JUDr. Jiřího Jelínka, CSc., vedoucího katedry trestního práva Právnické fakulty UK, nezákonné.

Ilustrační foto
14.prosinec 2016 - 17:49

Postup severomoravské policie a krajského státního zastupitelství přináší spíše otázky, než odpovědi směřující k vyšetření případu.

Manželé Fröhlichovy spolu s Milanem Trokanem byli před třemi měsíci zadrženi ostravskou policií z důvodu podezření z nelegálního prodeje padělaných obrazů předních českých autorů, s nimiž obchodovali na aukcích i s přímými kupci. Dle obvinění policie si trojice rovněž opatřovala znalecké posudky od odborníků, aby přispěli k větší přesvědčivosti o pravosti vybraných děl.

Názor vedoucího katedry trestního práva
Do probíhajícího vyšetřování vstoupilo písemné vyjádření profesora a vedoucího katedry trestního práva na právnické fakultě UK JUDr. Jiřího Jelínka, který označil postup moravskoslezské policie a krajského státního zastupitelstva za nezákonný.

Ve své analýze prof. Jelínek poukázal na některé nepřesnosti: „Usnesení o zahájení trestního stíhání má kromě formálních pochybení závažný nedostatek a to, že zcela absentuje uvedení jakékoliv okolnosti, která by svědčila (alespoň jako indicie) o vědomosti pachatelů o tom, že prodávaná díla nejsou originály, ale padělky, nebo pouhými napodobeninami.“ Dodává, že z policejního materiálu vyplývá dokonce závěr opačný:

„Obvinění si nebyli vědomi, že jde o padělky, ba jednali s náležitou péčí, když si před prodejem těchto děl opatřili znalecké posudky a odborná vyjádření dokladující pravost uměleckých děl, která následně prodávali.“ O vytvoření analýzy požádal profesora Jelínka JUDr. Tomáš Kaiser, advokát zastupující Fröhlichovi.

Jeden proti všem
Celé policejní vyšetřování, následné obvinění manželů Fröhlichových a vzetí do vazby je postaveno na vyjádření jediné osoby – Petra Pavliňáka, policejního znalce v oboru výtvarného umění spolupracujícího dlouhodobě se severomoravskou policí, který označil předmětná díla za padělky. Názor pana Pavliňaka je však už nyní, u několika děl, v přímém rozporu s názory světových odborníků, kteří rozhodně popírají, že jde o padělky.

Právě na této skutečnosti staví JUDr. Tomáš Kaiser: „Přední pařížská aukční síň a galerie ROSSINI ve svém prohlášení uvedla, že se domnívá, že znalec, který popírá pravost obrazu (pozn. jedná se o obraz, který byl touto aukční síní ve dražbě prodán dne 24. 11. 2009 Jaroslavu Fröhlichovi, tím znalcem je Pavliňák) nemá potřebnou úroveň znalostí. Z postupu policie, státního zastupitelství a obsahu i kvality Pavliňákových posudků se nemohu zbavit pocitu, že obvinění Fröhlichových je vykonstruované a na objednávku,“ uvedl.
 
JUDr. Tomáš Kaiser podal stížnost k Ústavnímu soudu České republiky. V průběhu celého vyšetřování totiž dochází k porušování mnoha zákonů a dokonce i práv daných Ústavou České republiky.


Porušení se objevují  jako houby po dešti
  • Porušení ústavního práva na osobní svobodu, vzetí do vazby je možné pouze v souladu s trestním řádem, což v tomto případě dle názoru prof. Jelínka nebylo.
  • Porušení ústavního práva na to, být považován za nevinného, pokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem není vyslovena vina (trvání vazby je odůvodňováno jednáním z dávné minulosti, pro které nikdy Jaroslav Fröhlich nebyl ani obviněn)
  • Porušení ústavního práva na nedotknutelnost obydlí, neboť zejména prohlídka jiných prostor byla provedena v přímém rozporu se závaznými pravidly danými trestním řádem § 83 odst. 1 trestního řádu - nařízení a provedení prohlídky jiných prostor a pozemků
  • b)§ 84 trestního řádu - předchozí výslech je podmínkou zákonnosti k vykonání domovní prohlídky, osobní prohlídky nebo prohlídky jiných prostor
  • c)§ 85 odst. 1 trestního řádu - orgán vykonávající prohlídku je povinen umožnit osobě, které se takový úkon týká, účast při prohlídce
  • Dále došlo k přemlouvání Evy Fröhlichové policejní komisařkou, aby se vzdala obhájce
  • Porušení § 65 odst. 1 trestního řádu - odůvodňování vzetí do vazby nepřípustným způsobem, tj. odkazem na část spisu, se kterou byla obviněnému i jeho obhájci odňata možnost se seznámit

(red,prvnizpravy.cz,foto:arch.)