Svátek má: Vladimír

Politika

Velikost textu:

Zbořil: Pokus o podvod nebo o privatizaci cenzury?

Zbořil:  Pokus o podvod nebo o privatizaci cenzury?

<< VIDEO >> Prezident Obama na návštěvě Japonska sice položil květiny k pomníku obětí atomových bomb, svržených Američany, ale neomluví se. Hofer vyhrál v Rakousku a u nás na dveře klepe cenzura.

Zdeněk Zbořil
29.květen 2016 - 20:01

A co vy na to říkáte pane Zbořile?

Z kaleidoskopu událostí minulého týdne bychom ještě měli připomenout pokus tanku  Evropské hodnoty, který podpořen MV, MO a MZV ČR, zřejmě nikoli jen morálně, obesílá „alternativní média“, v rámci programu Kremlin Watch. Ten se, vzhledem k angličtině, zřejmě nechal inspirovat způsoby McCartherova Výboru pro neamerickou činnost z padesátých let 20.stol. a položil předpokládaným respondentům otázky, jejichž odpovědi „bude analyzovat..ve svých studiích...“ a také „zjišťovat důvěryhodnost“ dotazovaného média.

O „stážistické zkušenosti“ v nějakém americkém badatelské nebo vyzvídacím učilišti svědčí mj. i to, že označují dotazované „alternativce“ za projekt, snad proto, aby neměli velkou práci s referováním o výsledcích svého výzkumu případnému zahraničnímu patronovi.

Tak je třeba odpovědět na otázku „jaká je redakční struktura Vašeho projektu?“, s podotázkami,  “které osoby jsou součástí redakce věnující se přípravě, psaní a editaci článků? Vydáváte na Vašem webu články externích přispěvatelů? Pokud ano, o jaké externí přispěvatele se jedná? Jakým způsobem vybíráte, komu dáte prostor?“ Už tento první soubor vyvolává dojem, že je formulovali „vyzvědači začátečníci“, anebo naivní podvodníci, kteří tyto odpovědi hodlají využít k osobnímu prospěchu.

Tím jednoduchost myšlení tázajících se ale nekončí. Ještě chtějí vědět „jaká je jeho (projektu) vlastnická struktura“  a „z jakých zdrojů přicházejí k Vašemu projektu finanční zdroje“. Podepsán Jakub Janda, který se už neodvážil položit  majitelům, editorům a přispěvatelům další neméně důležité otázky, jako např. s kým byli včera večer na večeři, s kterým partnerem nebo partnerkou strávili v loži manželském či mimomanželském několik posledních dnů a nocí, jakou používali ochranu při případném pohlavním styku a, abychom nezapomněli, zda nejsou na sankčním seznamu vlády Spojených států.

Pokud autor či autoři těchto otázek předpokládají, že ti kteří nejsou vázáni přísahou nebo  soudem vynutitelným předpisem (žijeme, jak se často tvrdí, v právním státu) budou osobě známé jen z několika koktavých vystoupení v ČT sdělovat „popravdě“ vyžadované informace, nelze zvolat společně s Janem Husem „O Sancta simplicitas!

Když ale přestaneme žertovat musíme stejné otázky položit zadavatelům dotazníku a ptát se, kdo jsou, kolik mají spolupracovníků, kdo je platí a kdo zajistí, že jimi získané informace nebudou zneužity nejen politicky, ale i „v obchodním styku“. Pokud tyto veřejností položené otázky nezodpoví, můžeme si domnívat, že jde o snahu dopustit se přípravy trestného činu, anebo alespoň podílet se na obnovení cenzury a její privatizaci. Ta je ovšem podle Listiny základních práv a svobod, o kterých slyšíme a mluvíme při kdejaké příležitosti, a jejího čl.17, odst.3. „nepřípustná“. Nezapomeňme ani na čl.10 téže Listiny (odst.3/), že „Každý má právo  na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě“. Tato práva mohou být sice za zvláštních okolností omezena, ale pouze zákonem, o kterém ale Kremlin Watch Janda nemluví.

Kdyby se tento soukromý spolek chtěl nechat inspirovat, jak obejít judikaturu Evropského soudu ve věci svobody tisku, mohli bychom mu doporučit porevoluční cenzuru Rakouské c.a.k.monarchie, k jejímuž obnovení a rozšíření přispěl o kníže Clemens Metternich, požívající i mezi dnešními reprezentanty EU vážnosti.. Podle jeho názoru byla Evropa v oce 1815 unavena válkami a revolucí,  “...a proto je nutný klid a pořádek, přičemž tento stav zajistí policie, církev a cenzura“. Anebo by se pan Janda mohl nechat inspirovat dvoudílným tlustospisem „V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury...“(vyd. Academia 2015). Nemusel by on a jeho spolupracovníci upadnout do podezření, že chystají nějaký podvod, a to dokonce pod patronací vlády ČR nebo Evropské komise.

(rp,prvnizpravy.cz,foto:arch.)