Svátek má: Jaromír

Regiony

Velikost textu:

Fakulta umění a designu na mezinárodním Bienále plakátu

Fakulta umění a designu na mezinárodním Bienále plakátu

Bienal internacional del carte en México (BICM) je jedním z nejdůležitějších míst setkávání a spolupráce grafických designérů z celého světa.

Ilustrační foto z akce
15.říjen 2016 - 12:00

Letos proběhl jeho 25. ročník a stejně jako od jeho počátků v něm měly místo i studentské práce a otázky akademického vzdělávání v grafickém designu.


Foto z akce

Plakát je jedním z nástrojů umožňujících předávat poselství velmi stručnou, rychlou a působivou formou a jeho síle napomáhají silná témata. Pro letošní ročník se jimi stala migrace a zachování přírodní rozmanitosti. I když v Evropě se to může zdát jako klišé, v Americe se k oběma vztahují zcela jiné souvislosti. Snad právě proto byly do BICM zařazeny 2 projekty vznikající ve spolupráci s Českou republikou, s Fakultou umění a designu UJEP.

EVROPA KULTURA – mezinárodní projekt otevírající diskusi o roli kultury v kontextu vztahů a tolerance v zemích EU, jenž představuje díla vytvořená studenty čtyř evropských vysokých uměleckých škol: Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě a Akademie výtvarných umění ve Varšavě.


Foto z akce

Práce vznikly během společných workshopů vedených ústeckým akademikem Karlem Míškem a pedagogy participujících škol. Plakáty vyjadřují studentské postoje k otázkám evropské kultury, její společné historie, vzájemného ovlivňování se a propojování jednotlivých států i k aktuálním otázkám Evropy.

METAMORFOSIS BY FRANZ KAFKA – výstava grafického designu z Evropy a latinské Ameriky vizuálně tematizující Kafkovu Proměnu. Karel Míšek, který se podílel na realizaci obou projektů, k tomu říká: „Poznání kultur a jejich odlišností je klíčem k vzájemnému pochopení, a to nejen pro umělce. Proto projekt otevírá tolik potřebný prostor k diskusi, která se opírá o vizuální vyjádření tématu určeného jedním dílem jednoho spisovatele, ale její poselství je univerzální – nutí nás k zamyšlení nad cestou vývoje naší civilizace a jejími hodnotami. Globalizace, identita, víra a tolerance jsou hodnoty, o kterých je třeba zodpovědně diskutovat, rozvíjet je a problémy s nimi spojené řešit.“  Prezentovaná díla ukazují, že diskuse a poznání kultur naši civilizaci obohacuje. Je klíčem ke vzájemnému pochopení nejen pro umělce.

Pro Ústeckénovinky.cz Mgr.Jana Šiková, tisková mluvčí, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

(lh,usteckenovinky.cz,foto UJEP)