Svátek má: Petr

Regiony

Velikost textu:

Kam s ním, aneb cesty odpadu

Kam s ním, aneb cesty odpadu

Na začátku příběhu o cestě odpadů je výrobek, který se stane odpadem v okamžiku, kdy už se nedá dále využít, a není jiná možnost, než se ho zbavit.

Ilustrační foto
9.březen 2016 - 08:00
 
A jak konkrétně vypadají jednotlivé cesty odpadu v Třebíči? Odpad z domácností je důležité vždy roztřídit a následně odložit na místa k tomu určená. Do popelnic a nádob na směsný komunální odpad patří pouze ten odpad, který nelze vytřídit nebo je silně znečištěn. Směsný komunální odpad se pak ukládá na skládku odpadů v Odpadovém centru v Petrůvkách. Tento odpad se žádným způsobem neupravuje ani nerecykluje. Proto je třeba tento odpad minimalizovat a co nejvíce odpadů vytřídit.

Odpad, který v Třebíči vytřídíte do barevných kontejnerů, putuje do areálu společnosti ESKO-T na dotřiďovací linku, kde je odpad ručně separován na jednotlivé druhy materiálu. Některé komodity se také dále třídí podle barvy, např. PET-lahve a fólie. Vytříděný odpad se následně slisuje do balíků, které se odvezou kamiony na další zpracování. Z vytříděných odpadů se pak recyklací vyrábí například proložky na vejce, misky na ovoce, lavičky, dětská hřiště, protihlukové stěny, plotové laťky, oblečení anebo například nápojové sklo. Recyklací se z odpadu stávají nové výrobky, které jsou součástí našeho běžného života, ani si to často neuvědomujeme. Materiál vytříděný na třídící lince, který se nedá využít na recyklaci, je používán jako palivo v cementárnách.

Za druhé místo v třídění nápojáčů bude mít Třebíč lanové hřiště

V regionu Třebíč funguje síť 15 sběrných dvorů, kde může občan odkládat odpady, které se nedají vhazovat do kontejnerů na sběrných hnízdech. Co se týká biologicky rozložitelného odpadu, ten je zpracováván na kompostárně v Odpadovém centru v Petrůvkách stejně jako velkoobjemový odpad, který je upravován na dotřiďovací lince a následně také recyklován v zařízeních k tomu určených.

Cílem je odpad vytvořený v regionu Třebíč vytřídit a využít v zařízeních, které se v tomto regionu nachází. Tím je poskytována práce lidem z Třebíčska a finance z odpadů zůstávají v regionu. Informace přinesly webové stránky města Třebíče.

(kp,novinkyvysocina.cz,foto:archiv)