Svátek má: Běla

Regiony

Velikost textu:

Kvalita ovzduší v Jihlavě se v loňském roce zlepšila

Kvalita ovzduší v Jihlavě se v loňském roce zlepšila

Odborníci ze společnosti ENVItech Bohemia představili výsledky pravidelného měření kvality ovzduší v průmyslové zóně Jihlavy. Zatížení zóny v areálu společnosti Automotive Lighting sleduje měřící stanice nepřetržitě od roku 2010.

Momentka z prezentace výsledků měření
20.únor 2016 - 08:00

„Z výsledků měření imisí za rok 2015 vyplývá, že roční imisní limit pro prašné částice nebyl v loňském roce překročen. Legislativa povoluje překročení denní koncentrace prašných částic 35 krát za rok. Přitom v minulém roce stanice naměřila pouze devět překročení denních koncentrací, což je nejméně od počátku měření,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí Zdeněk Chlád a zároveň dodal, že hlavním důvodem tohoto stavu byly příznivé rozptylové podmínky.

Naměřené hodnoty koncentrací znečišťujících látek jsou každoročně porovnávány s výsledky měření prováděného Českým hydrometeorologickým ústavem v rámci státního imisního monitoringu v areálu Základní školy Demlova a na stanici AIM v Košeticích. Z výsledků hodnocení vyplývá, že veškerá překročení se vyskytovala pouze v zimním období, kdy jsou v provozu malé zdroje - hlavně lokální topeniště. Podobné zdroje zvýší plošné zatížení celého regionu a společně s emisemi z dopravy vzroste koncentrace prašných částic a oxidů dusíku, hlavně u dopravních tepen. V rezidenčních částech Jihlavy je velmi dobrá kvalita ovzduší, v oblasti průmyslové zóny sousedící s dálnicí D1 je kvalita ovzduší přirozeně horší.

Vysočina patří stále mezi oblasti s nejlepším ovzduším v ČR

Celkové náklady na měření se pohybují kolem půl miliónu korun za rok, na úhradě nákladů se kraj a město podílí rovným dílem. Podle zástupců Kraje Vysočina a města Jihlavy společný projekt poskytuje důležité informace a obě strany počítají s jeho pokračováním. „Lokality sledované v rámci krajského projektu Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina bychom chtěli v následujícím období vybírat cíleně s možností monitoringu oblastí, ve kterých došlo k masivnější výměně kotlů. Zajímají nás lokální efekty ekologických opatřeních podpořených z fondů Evropské unie,“ prozradil budoucí záměry Zdeněk Chlád s tím, že současné dotace mají společně s dalšími výzvami podpořit výměnu šesti tisíc kotlů na tuhá paliva, tedy 15 % ze všech 40 tisíc aktuálně fungujících na Vysočině.

Kompletní výsledky ročního měření včetně závěrečné zprávy jsou zveřejněny na webových stránkách Kraje Vysočina. Novinkyvysočina.cz informovala Jitka Svatošová z tiskového oddělení Krajského úřadu Kraje Vysočina.

(kp,novinkyvysocina.cz,foto:Kraj Vysočina)