Svátek má: Slavomír

Regiony

Velikost textu:

Město Frýdek-Místek uzavřelo se Slezanem memorandum

Město Frýdek-Místek uzavřelo se Slezanem memorandum

Zastupitelé Frýdku-Místku jednohlasně podpořili uzavření Memoranda o spolupráci mezi statutárním městem Frýdek-Místek a společností Slezan. Jeho cílem je oživit nefunkční průmyslové areály, ale také ochránit a zachovat původní fasády, které mají typické prvky průmyslového dědictví.

Foto: zleva – K. Deutscher, L. Koval. M Pobucký, J. Karásek (Slezan), J. Kajzar
31.leden 2016 - 08:00

Bývalé objekty textilek, které byly uzavřené, převážně nefunkční, často v centru města, již nebudou dále chátrat, ale získají nový impuls a energii, což povede k oživení a zvýšení atraktivity celého města. O podpisu memoranda informovala Moravskoslezskenovinky.cz Bc. Jana Matějíková, tisková mluvčí Magistrátu města Frýdku-Místku

Memorandum je oboustrannou dohodou mezi městem a Slezanem na odstranění dlouhodobé patové situace, která bránila dalšímu rozvoji města. Obě strany společně připraví územní studie, ze kterých vzejdou nejlepší možné a reálné varianty pro budoucí využití objektů a areálů Slezanu. Ty by se měly částečně nebo zcela otevřít občanům, měly by v nich vzniknout nová veřejná prostranství včetně veřejné zeleně, ale také by mohly nabídnout nové pracovní příležitosti.

„V dokumentu je spousta garancí i okruhů, na nichž budou obě strany spolupracovat. Cílem je upravit podmínky pro budoucí rozvoj identifikovaných lokalit a prohloubit spolupráci města a nás jako soukromého vlastníka při jeho rozvoji. Věříme, že po podpisu memoranda budeme moci přistoupit ke  konkrétním krokům, které z něj vyplývají,“ řekl prokurista společnosti Slezan Jiří Karásek.

Frýdek-Místek zateplí pět domů s pečovatelskou službou

„Obě strany se dohodly na dlouhodobé spolupráci, jejímž výsledkem by měl být nový rozvoj města v ploše současně zastavěného území, což bude mít pozitivní dopad na vzhled města, na zkvalitnění života obyvatel, na zvýšení atraktivity města pro návštěvníky a v neposlední řadě také na vznik příležitostí pro investory,“ dodala hlavní architektka města Milada Baumannová.

(jv,moravskoslezskenovinky.cz,foto:mmfrydek-mistek)