Svátek má: Milena

Regiony

Velikost textu:

Praha chce důkladně vyšetřit šikanu na škole v Praze 10

Praha chce důkladně vyšetřit šikanu na škole v Praze 10

Hlavní město iniciuje důkladné šetření ve věci šikany na Střední průmyslové škole Na Třebešíně.

SŠ Na Třebešíně
19.únor 2016 - 08:30

Náměstek primátorky hlavního města Prahy pověřený řízením oblasti školství Petr Dolínek vyjádřil hlubokou lítost nad úmrtím učitelky střední průmyslové školy v Praze 10 Na Třebešíně, která byla podle všeho terčem šikany ze strany žáků. Za účelem objasnění celé záležitosti bylo vedle probíhajícího šetření orgánů činných v trestním řízení iniciováno důkladné šetření České školní inspekce a Oblastního inspektorátu bezpečnosti práce. Svoláno bylo také mimořádné zasedání školské rady.

Střední průmyslová škola Na Třebešíně v Praze 10 vykazuje dlouhodobě dobré výsledky. Škola disponuje vynikajícím materiálním zázemím s řadou odborných učeben s kvalitním vybavením a je držitelem řady prestižních ocenění. Podle informací, které má hlavní město k dispozici, nastoupila paní učitelka na školu dne 1. 2. 2015. V době, kdy na škole působila, byla škola velmi kladně hodnocena Českou školní inspekcí a celkově bylo dobře hodnoceno klima na škole.

Hlavní město nebylo o šikaně informováno do chvíle, než se zpráva objevila v médiích. V návaznosti na tuto informaci iniciovalo hlavní město neprodleně celou řadu opatření, která mají za cíl pečlivě vyšetřit celý případ.


„Jako zástupce zřizovatele nemohu reagovat pouze na základě zpráv, které se objevily v médiích. Než přistoupíme ke konkrétním opatřením, je nutné si utvořit na základě závěrů všech probíhajících a iniciovaných šetření jasný a co nejvíce objektivní obraz o tom, co se na škole odehrálo,“ uvedl náměstek primátorky Petr Dolínek.

Odbor školství a mládeže Magistrátu hlavního města Prahy si neprodleně po zjištění informace vyžádal kompletní podklady související s celým případem od školy a současně i vyjádření dosavadního ředitele, který je v současné době v pracovní neschopnosti. Dále se obrátil se žádostí o provedení šetření na Českou školní inspekci a na Oblastní inspektorát bezpečnosti práce.

„Současně podle našich informací probíhá šetření orgánů činných v trestním řízení, které jediné může zjistit, zda zde existuje příčinná souvislost mezi chováním žáků a úmrtím pedagožky,“ vysvětluje Dolínek.

Hlavní město se současně prostřednictvím odboru školství a mládeže obrátilo na zástupce zřizovatele ve školské radě se žádostí o iniciování jejího mimořádného zasedání. „Předmětem jednání školské rady by měla být nejen tato konkrétní záležitost, ale rovněž téma šikany obecně. Je zapotřebí, aby kromě okamžitého řešení škola hledala i možnosti, jak podobným situacím do budoucna předejít, v tomto ohledu mají všechny školy zřizované hlavním městem naši plnou podporu,“ dodává Dolínek.

Mezi konkrétní opatření, která bude hlavní město jako zřizovatel doporučovat, patří zavedení intenzivního programu na zlepšení klimatu školy s důrazem na třídu, kde se šikana odehrávala, a to například ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou.

Do doby, než bude úplně zjištěn skutkový stav celé události, nebude s ohledem na probíhající šetření Magistrát hlavního města Prahy ve věci podávat žádné bližší informace. Prazskenovinky.cz informoval Magistrát hlavního města Prahy.

(jv,prazskenovinky.cz foto:arch.mhmp)