Svátek má: Mikuláš

Regiony

Velikost textu:

Tříkrálová sbírka na Vsetínsku byla letos rekordní

Tříkrálová sbírka na Vsetínsku byla letos rekordní

Tříkrálová sbírka letos předčila očekávání jejích organizátorů z Charity Vsetín. Do koledování se zapojilo 67 skupin ve Vsetíně a 133 skupin v okolních obcích. Výsledky ukazují, že dárci byli ke koledníkům opravdu štědří. Podařilo se vybrat celkem 980 384 korun, z toho přímo na Vsetíně 311 625 korun.

Jeden z tříkrálových průvodů
18.leden 2016 - 10:00

Letošní Tříkrálová sbírka probíhala ve dnech 8. až 11. ledna ve Vsetíně a okolních obcích. Děti spolu s vedoucími skupinek se nejprve sešli v pastoračním domě, kde se ustrojili za tři krále, převzali zapečetěné pokladničky, cukry a posvěcené křídy. Poté se shromáždili v katolickém kostele Nanebevzetí Panny Marie ke společné modlitbě a požehnání koledníků. S úsměvem a dobrou náladou se následně rozešli do všech částí Vsetína, aby občanům zazpívali tříkrálovou koledu a popřáli štěstí, zdraví a Boží požehnání do nového roku 2016. V podvečer se pak vraceli unavení a promrzlí, ale jak s nadšením sdělovali, hřála je radost ze setkání s lidmi a dobrý pocit, že pomohli dobré věci.Výsledek letošní sbírky je důkazem, že lidé kolem nás mají pochopení a otevřená srdce pro spoluobčany, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. „Rádi bychom touto cestou poděkovali všem koledníkům a jejich vedoucím, dobrovolníkům, všem občanům Vsetína a okolních obcí a dárcům z řad firem,“ uvedla ředitelka vsetínské Charity Věra Dulavová.

Pro upřesnění přinášíme nejvyšší částky, které koledníci během Tříkrálové sbírky vykoledovali: Vsetín 311 625 Kč, Lidečko 93 271 Kč, Francova Lhota a Valašská Senice 71 013 Kč, Horní Lideč 55 138 Kč, Hošťálková 50 391 Kč, Valašská Polanka 49 321 Kč, Jablůnka 42 999 Kč, Ratiboř 40 849 Kč. Také v dalších obcích se vykoledovaná částka pohybovala od jednotek po desítky tisíc korun.

Přímo ve Vsetíně byla vykoledovaná částka 311 625 korun historicky nejvyšší a překonala předchozí rekord z loňského roku o 71 975 korun. Vsetíňané i lidé z ostatních obcí tak opět ukázali, že jsou ochotni pro dobrou věc otevřít nejen svá srdce, ale i peněženky.

Víte, co znamená tříkrálová zkratka „K+M+B“?

Charita Vsetín výtěžek sbírky použije na přímou pomoc lidem se zdravotním postižením, rodinám s dětmi a jednotlivcům v tíživé životní situaci, k podpoře vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněných rodin, jako finanční příspěvek na nákup vozidla pro pečovatelskou službu, která denně dováží obědy uživatelům této služby, na podporu domácí hospicové péče. Z aktualit města Vsetín převzaly informace zlínskénovinky.cz.

(kp,zlinskenovinky.cz,foto:Vsetín)