Svátek má: Milena

Regiony

Velikost textu:

UJEP je první univerzitou v ČR s vlastním dobrovolnickým centrem

UJEP je první univerzitou v ČR s vlastním dobrovolnickým centrem

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem je první univerzitou v České republice, která má vlastní dobrovolnické centrum. Univerzitní dobrovolnické centrum UJEP (UDC UJEP) neoficiálně zahájilo svoji činnost již v roce 2015.

doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor UJEP
8.únor 2016 - 12:00

Založení UDC UJEP je pevně propojeno s mezinárodním projektem ProVol (ProfesionalVolunteering), který v Ústí nad Labem iniciovala ředitelka Dobrovolnického centra Ústí nad Labem Mgr. Lenka Černá. Ta byla také pro univerzitní dobrovolníky v počátcích stěžejní osobou, rádcem a pomocníkem.

„Kurz ProVol naučil univerzitní dobrovolníky, jak využít svých zkušeností z předchozí dobrovolnické praxe při uplatňování na trhu práce a v dalších dobrovolnických aktivitách. Zároveň byl zaměřen na vedení projektů, time management a osobní rozvoj účastníků právě za účelem vzniku UDC UJEP,“ vysvětluje Lenka Černá.Spokojenost s kurzem vyjadřuje jeho účastnice Šárka Hlušičková: „Naučila jsem se důležité dovednosti, například jak napsat projekt a dále na něm pracovat. Seznámila jsem se také s lidmi, se kterými bych ráda spolupracovala na dalších projektech, což mě před zahájením kurzu ani nenapadlo.“

V rámci slavnostního zakončení kurzu profesionalizace dobrovolnictví a předání účastnických certifikátů došlo také k oficiálnímu založení UDC UJEP. Vše proběhlo za přítomnosti zástupců vedení UJEP a mezinárodní delegace v čele se zakladatelkou projektu ProVol Perditou Wingerter.

Ústecká germanistika je opět na špici

Jednou z prvních aktivit UDC UJEP bude nábor a školení dobrovolníků. Mgr. Lucie Vinterová, vedoucí UCP SP UJEP, tyto aktivity oceňuje: „Univerzita pomoc dobrovolníků z UDC potřebuje, proto jsme založení centra při univerzitě s radostí uvítali a těšíme se na spolupráci.“

Hlavní náplní UDC UJEP bude nejen pomoc handicapovaným studentům, ale také spolupráce s UJEP na dalších projektech, rozvoj dobrovolnictví u studentů univerzity, organizace vlastních projektů a rozvoj a seberealizace spolupracovníků UDC UJEP. Ústeckénovinky.cz informovala Mgr. Jana Šiková, kancléřka a tisková mluvčí UJEP.

(kp,usteckenovinky.cz,foto:UJEP)