Svátek má: Petr

Regiony

Velikost textu:

V Českých Budějovicích bude znít hudba i vonět benzín

V Českých Budějovicích bude znít hudba i vonět benzín

Na přednáškovém cyklu Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích bude znít hudba i vonět benzín.

Ilustrační foto
7.březen 2016 - 10:00

Tradiční cyklus přednášek, který pořádá Národní památkový ústav v Českých Budějovicích, zahájí po podzimní odmlce v pondělí 7. března 2016 svůj jarní turnus.

V první polovině cyklu uslyší posluchači historické dudy, ukázky z díla Richarda Wagnera ve spojitosti se zámkem Neuschwanstein a dozvědí se o působení slavné granátnické kapely na Českokrumlovsku. Druhá část představí netušené bohatství zámeckých knihoven, anglického sochaře Edwina Schopenhauera a na závěr rozkvět obliby automobilismu u šlechty do roku 1945. Vždy v pondělí ve čtrnáctidenním intervalu v přednáškovém sále NPÚ v Českých Budějovicích od 17 hodin.


První přednášky v letošním roce se v pondělí 7. března 2016 ujme Mgr. Miloslav Vaváček, který představí Dudy, nástroj králů i žebráků nejen slovem, ale též prostřednictvím hudebních ukázek. Přednášející promluví o historickém vývoji dobře známého hudebního nástroje a jeho vizuálních a zvukových proměnách a variacích. Pan Vaváček také posluchačům představí část své jedinečné sbírky historických nástrojů nebo jejich uměleckých replik a jako aktivní hudebník doprovodí svou přednášku ukázkami hry na jednotlivé nástroje.

Přehled dalších přednášek: 21. března 2016, Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. Zámek Neuschwanstein - zhmotněný sen romantického krále (neproběhlá přednáška z roku 2015). Přednášející seznámí posluchače s architekturou a uměleckou výzdobou bavorského zámku Neuschwanstein, který  patří mezi nejznámější a nejvíce navštěvované evropské památky.  Zaměří se ale také na osobu stavebníka zámku, bavorského krále Ludvíka II., jako tragickou postavu a historický příklad člověka, který se odmítal přizpůsobit  reálnému životu a místo něj si budoval romantický svět svých kouzelných zámků.

4. dubna 2016, Mgr. Martin Voříšek , Ph.D. Českokrumlovská schwarzenberská garda a její kapela. Muzikolog, aktivní hudebník a zároveň i první poválečný kapelník obnovené Kapely Schwarzenberské granátnické gardy Martin Voříšek se ve své přednášce bude věnovat historii krumlovské zámecké gardy od jejího založení na počátku 18. století a především působení slavné granátnické kapely na Českokrumlovsku od 2. poloviny 19. století do II. světové války. Zaměří se také na období jazzového boomu v Českém Krumlově ve 20. a 30. letech minulého století.

18. dubna 2016, PhDr. Pavel Hájek. Tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky. Autor přednášky seznámí posluchače s bohatstvím zámeckých knihoven ve správě Národního památkového ústavu, v nichž se mimo jiné zachovalo několik tisíc tisků z 16. století. Tyto mimořádně vzácné knihy obsahují dobové vědění z oblasti matematiky, astronomie a astrologie, lékařství, botaniky, těžby a zpracování kovů i dalších sfér lidského poznání. Studium těchto knih však bývalo výsadou pouze úzkého okruhu privilegovaných odborníků.

2. května 2016, PhDr. Daniel Kovář. Edwin Schopenhauer - anglický sochař z Dobré Vody. Archivář a autor řady publikací Daniel Kovář představí ve své přednášce život a dílo téměř zapomenutého sochaře Edwina Schopenhauera, který pocházel z německé rodiny, žil v Anglii a posléze se usadil a pracoval na Dobré Vodě u Českých Budějovic. Tam vytvořil na počátku 20. století řadu pozoruhodných děl, z nichž některá se dodnes zachovala na Dobré Vodě i v Českých Budějovicích

16. května 2016, Mgr. Jiří Křížek. Zámek s vůní benzínu – automobily a šlechta v českých zemích do roku 1945. Historik Jiří Křížek se v přednášce zaměří na počátky automobilismu od doby rakouské monarchie až po druhou světovou válku, kdy se paradoxně s přispěním nacistické propagandy začala prosazovat idea lidového auta jako prostředku hromadné dopravy. Tuto neopakovatelnou éru nahlíží autor přednášky a spoluautor stejnojmenné úspěšné publikace optikou šlechtických uživatelů automobilů.

Jihoceskenovinky.cz informovala Mgr. Jitka Skořepová za Národní památkový ústav v Českých Budějovicích.

(jv,jihoceskenovinky.cz foto:arch)