Svátek má: Běla

Regiony

Velikost textu:

Více než polovina občanů Říčan chce rozšířit MHD

Více než polovina občanů Říčan chce rozšířit MHD

Loni v listopadu proběhl v Říčanech průzkum veřejného mínění. Účastnilo se ho 607 obyvatel starších 15 let s bydlištěm v našem městě. Sběr dat i výslednou analýzu prováděla na své náklady kancelář Demokracie 2.1.

Doprava na náměstí
22.únor 2016 - 08:30

Jaké výsledky přinesl v oblasti říčanské dopravy?

Průzkum veřejného mínění proběhl na reprezentativním vzorku 607 obyvatel (53 % žen a 47 % mužů) formou osobních dotazníků v různých částech města od 12. do 17. listopadu 2015. Jeho cílem bylo zjistit názory lidí na otázky týkající se komunikace, dopravy, kvality života, vyhlášek a participace na projektu Řídím Říčany. Celkem respondenti odpovídali na 16 otázek.

Výsledky průzkumu jsou zveřejněné na webových stránkách města http://info.ricany.cz/mesto/v-listopadu-2015-probehl-v-ricanech-pruzkum-verejneho-mineni-podivejte-se-na-vysledky. Zajímavá data dle pohlaví, věku a vzdělání jsou zpracovaná do grafické, korelační a mapové analýzy. V oblasti dopravy občané sdělili svůj názor na potřebnost městské hromadné dopravy, parkovací zóny, cyklodopravu a využívání dopravního prostředku při cestování do práce či školy.

Skoro dvě třetiny dotázaných (63 %) by si přálo rozšířit kapacity MHD v Říčanech. Více městské dopravy v Říčanech žádají ženy, lidé se základním vzděláním, mladí obyvatelé ve věku 15 - 20 let ataké senioři (60 a více let). Největší zájem o rozšíření mají logicky respondenti z okrajových oblastí Říčan. Mírná většina populace (56 %) se staví souhlasně i k zavedení rezidenčních parkovacích zón. Zájem o ně je napříč věkovým složením i dosaženým vzděláním, nejvíce je podporují lidé ve věku 21 - 30 let.


Jsou Říčany městem cyklistů?

Na kole cestuje přesně 50 % dotázaných (rekreačně 31 %, jako dopravní prostředek 19 %). Většinou kolo využívají více muži, vysokoškoláci a přirozeně lidé mladších věkových kategorií. Nejméně uživatelů kol je v centru města, což je pravděpodobně dáno absencí cyklozón a hustotou dopravy. Ve 43 % případů by dalo přednost jízdě na kole, pokud by ve městě existovalo více vyznačených cyklopruhů. Dokonce 22 % těch, co kolo vůbec nevyužívají, by začalo jezdit a celé dvě třetiny rekreačních cyklistů by jezdili častěji.

Takřka polovina lidí by využívala i plánovanou cyklostezku Mnichovice - Říčany - Kolovraty - Praha. O něco více muži než ženy. Zájem roste s vyšším vzděláním a je výrazně větší u občanů do 40 let.Cyklostezku by uvítala většina pravidelných či rekreačních „kolařů“ a dokonce čtvrtina lidí, kteří kolo nepoužívají téměř vůbec.

Zajímavé jsou i údaje o volbě dopravního prostředku při cestě do práce a do školy. Je třeba zmínit, že celých 32 % dotázaných v době výzkumu nepracovalo ani nestudovalo. Ze zbylé části 70 % respondentů pracuje nebo studuje mimo Říčany (celkem 81 % mužů, 60 % žen) a necelá třetina obyvatel pracuje či studuje v místě bydliště. Lidé se nejčastěji přemisťují buď autem (28 %) nebo vlakem (25 %). Pěšky chodí 12 % lidí, autobus využívá 8 % lidí a pouze 2 lidi ze 100 se dopravují na kole. Vlak preferují lidé bydlící v centru blízko vlakového nádraží, naopak lidé z periferie spíše auto.

Stredoceskenovinky.cz informovala Mgr. Adéla Ambrožová, tisková mluvčí MěÚ Říčany.

(jv,stredoceskenovinky.cz,foto:rudolfflachs)