Svátek má: Jitka

Regiony

Velikost textu:

Víte, kdy a za jakých podmínek je možné pokácet dřeviny?

Víte, kdy a za jakých podmínek je možné pokácet dřeviny?

POZOR!!! Pravidlo, že povolení není potřeba pro jakékoli dřeviny na zahradě u rodinného nebo bytového domu, která je souvisle stavebně oplocená a je v zastavěném území již neplatí!

Ilustrační foto
20.leden 2016 - 12:00

Období vegetačního klidu je v plném proudu a s ním narůstá i počet dotazů na kácení dřevin a potřebná povolení. S ohledem na v poslední době se často měnící legislativu a její nepřehlednost uvádí odbor životního prostředí, Magistrátu města Děčína, následující shrnutí, a to v jakých případech je vyžadováno povolení ke kácení dřevin či naopak.

Povolení ke kácení dřevin je vyžadováno pro všechny stromy o obvodech kmenů nad 80 cm měřených ve výšce 130 cm nad zemí (je-li koruna nasazena níže, měří se pod jejím rozvětvením) a dále pro keře a souvisle zapojené porosty (=drobné stromky o obvodech kmínků do 80 cm) o celkové kácené ploše větší než 40 m2.

Co bude s topolovou alejí mezi Radotínem a Černošicemi?

Pravidlo, že povolení není potřeba pro jakékoli dřeviny na zahradě u rodinného nebo bytového domu, která je souvisle stavebně oplocená a je v zastavěném území již neplatí!
Výjimky tvoří:
  • Ovocné dřeviny, za předpokladu, že rostou na pozemcích v zastavěném území (dle územního plánu) a tyto pozemky jsou evidovány v katastru nemovitostí jako druh pozemku – a) zahrada, b) zastavěná plocha a nádvoří a nebo c) ostatní plocha se způsobem využití pozemku – zeleň. U takových ovocných dřevin, které splňují obě dvě uvedené podmínky nyní žádné povolení vyžadováno není bez ohledu na velikost obvodů jejich kmenů.
  • Naopak dřeviny tvořící stromořadí (stromořadím se rozumí souvislá řada nejméně 10 stromů s pravidelnými rozestupy; chybí-li v některém úseku souvislé řady 10 ks stromů některý strom, je i tento úsek považován za stromořadí. Za součást stromořadí se nepovažují stromy rostoucí v ovocných sadech, školkách a plantážích dřevin) vyžadují povolení vždy bez ohledu na velikost obvodů kmenů.
  • Povolení také nepodléhají dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin.

Z webových stránek města Děčína převzaly informace ústeckénovinky.cz.

(kp,usteckenovinky.cz,foto:Děčín)