Svátek má: Svatopluk

Regiony

Velikost textu:

Z Besedy v Bílovci bude spolkové centrum

Z Besedy v Bílovci bude spolkové centrum

V Bílovci znovu ožívá budova Besedy, která byla od roku 2010, kdy se odsud odstěhovala školní družina a jídelna Základní školy T. G. Masaryka, nevyužitá.

Beseda
1.březen 2016 - 08:00

Nyní se přeměňuje na spolkové centrum, do jehož úprav jsou zapojeni i pracovníci vykonávající veřejně prospěšné práce. Uvedla pro Moravskoslezskenovinky.cz Mgr. Šárka Seidlerová, tisková mluvčí města Bílovce

„V únoru jsme začali s vyklízením objektu, úklidem a výmalbou prostor, abychom alespoň částečně budovu oživili a zamezili její další devastaci. S drobnými stavebními pracemi nám pomáhají i občané, které město zaměstnává na veřejně prospěšné práce. Předpokládáme, že v rozsahu zhruba 200 pracovních hodin do konce března upraví část vnitřních i venkovních prostor," říká starosta Bílovce Pavel Mrva.


V dubnu v Besedě v Ostravské ulici svou činnost zahájí první dva spolky – Český svaz rybářů a pěvecký sbor Coleggium Bonum. „Máme nesmírnou radost, že se budeme stěhovat do nádherných prostor," říká jednatelka sboru Coleggium Bonum Kamila Širůčková. „Moc nám to v naší práci pomůže. Dosavadní pronajaté místo bylo natolik stísněné, že jsme před každou zkouškou museli stěhovat náš klavír, který jsme tam nemohli uskladnit. Sotva bude interiér Besedy připraven, chystáme se přiložit ruku k dílu a pomoci při úklidu."  

Město chce v historicky cenném objektu z počátku 20. století provést rozsáhlejší rekonstrukci, proto hledá vhodné dotační tituly. „Snad nejvhodnějším finančním zdrojem pro oživení Besedy se jeví program přeshraniční spolupráce,” pokračuje starosta města s tím, že podmínkou získání tohoto dotačního titulu jsou totožné investice do oprav podobných objektů na polské i české straně.

„Naším partnerem v tomto projektu je družební město Kiertz. V současné době aktuálně jednáme o dalších krocích. Motivace je velká – každá strana může získat dotaci ve výši dvacet sedm milionů korun. Zhruba třetinu bychom využili na celkovou rekonstrukci objektu, další dvě třetiny na rozvoj spolkových klubů ve městě," dodává Pavel Mrva s tím, že v Besedě vznikne spolkové centrum a případným propojením se sousedícím areálem sokolovny, která je rovněž v majetku města, i jednotné centrum volnočasových aktivit. „Plány pro využití Besedy po rekonstrukci jsou rozsáhlé," uzavírá Pavel Mrva. „Kromě jiného tady chceme také organizovat videokonference s polskými spolky z našeho družebního města a předávat si tak vzájemně poznatky a zkušenosti."

(jv,moravskoslezskenovinky.cz,foto:jirivelky)