Svátek má: Liliana

Zprávy

Velikost textu:

Je Mezinárodní den žen, další svátek, který minulý režim zneužil?

Je Mezinárodní den žen, další svátek, který minulý režim zneužil?

"Často slyšíme, že je Mezinárodní den žen  svátek přežitý, že jej bývalý režim zneužil k politickým účelům. Dokonce řada pravicových politiků žádala a žádá o jeho zrušení," konstatuje ve svém komentáři poslanec ČSSD Antonín Seďa. 

Na území ČR rovnoprávnost měly ženy už i v Sokole
8.březen 2016 - 18:00

"Moderní a vyspělá demokratická společnost si uvědomuje, že nemůže ženu vytlačit jen do úlohy matky a hospodyňky. A to nejen proto, že v západní společnosti sílí vědomí důstojnosti jednotlivce a neustále se usiluje o rovnoprávné postavení žen, včetně jejich podílu na správě věcí veřejných. Mezinárodní den žen je mezinárodně uznávaný svátek, který vznikl na paměť stávky newyorských švadlen v roce 1908. A protože si MDŽ prosadily sami ženy, o to je důležitější," píše dál poslanec ČSSD Antonín Seďa.

"Přesto často slyšíme, že je to svátek přežitý, že jej bývalý režim zneužil k politickým účelům. Dokonce řada pravicových politiků žádala a žádá o jeho zrušení. Přitom otázky rovnosti, svobody, solidarity či participace občanů jsou součástí programu každé politické strany," pokračuje dál Seďa.

"A vždy je důležité, aby se teoretické myšlenky realizovaly v praktické politice a aby byly součástí společenského dění. Nejinak tomu je i v případě vztahu mužů a žen. Proto si řada politiků uvědomuje stíženou pozici ženy pro vstup a vlastní realizaci ve veřejném životě.  MDŽ je třeba si připomínat nejen jako svátek emancipace žen ve společnosti, ale i jako poděkování za jejich starostlivost a lásku ke svým bližním. A také za jejich poctivou a často nedoceněnou práci pro naši zemi, obec a rodinu. A toto poděkování by mělo být spojeno již tradičně s květinou," uzavřel příspěvek uveřejněný na stranickém webu s přáním   hodně lásky, štěstí, zdraví, osobní i rodinné pohody a hodně pracovních úspěchů Antonín Seďa.


"Původní základní myšlenkou tohoto svátku je rovnoprávnost mužů a žen, zapojení žen do rozhodovacích procesů, zavedení volebního práva pro ženy a odstranění diskriminace. Oslava tohoto svátku by neměla být spojována se státním režimem či komunismem, ale s bojem za sociální postavení žen a za jejich rovnoprávnost ve vztahu k mužům," upozorňuje na březnový svátek poslankyně Marie Pěnčíková (KSČM).

Proč pokračuje století MDŽ?
 

"Pojďme teď společně alespoň trošku zavzpomínat. V roce 1908 několik tisíc žen pochodovalo ulicemi v New Yorku. Demonstrovaly za zkrácení pracovní doby, zvýšení mezd, volební právo a za politická a hospodářská práva pro ženy. V Evropě byl Den žen zaveden o dva roky později, tedy v roce 1910, na druhé mezinárodní konferenci socialistických žen v Kodani, kdy se z tohoto dne stal mezinárodně oslavovaný den na návrh Kláry Zetkinové, německé socialistky a zakladatelky dělnického ženského hnutí. V Kodani tak došlo k proklamování Mezinárodního dne žen na počest boje žen za svá práva a dosažení práva volebního. Poprvé se ženy takto organizovaně sešly o rok později, v roce 1911, v několika evropských zemích, mimo jiné také v Rakousko-Uhersku. Později se Dnem žen stal 8. březen, který se ustálil po první světové válce, a to především vlivem demonstrace žen a jejich protestních akcí proti první světové válce, konaných v Petrohradě 23. února roku 1917, kdy ruská prozatímní vláda schválila volební právo žen. Podle gregoriánského kalendáře je 23. únor de facto 8. březen, a proto se tento den ustanovil jako Mezinárodní den žen," podotýká politička ve svém komentáři.

"Mezinárodní den žen takto ho uznala i OSN v roce 1975 a na tuto skutečnost pak navázalo mnoho národních vlád," uzavřela svůj komentář o osmému dnu v březnu Marie Pěnčíková, poslankyně (KSČM).

Není bez zajímavosti, že to jsou právě jen dvě strany ve Sněmovně zastoupené strany a hnutí ČSSD a KSČM, které si MDŽ výrazněji připomněly. 

Není bez zajímavosti ani to, že bez ohledu na proklamace k většímu  zařazování žen do všech funkcí a na všechny pracovní posty a bez ohledu na stranická nařízení ČSSD k  obsazení kandidátek  druhého pohlaví ze 40 procenty, se i v minulosti na území současné České republiky ženám skládala úcta a dávala se jim příležitost. Vzpomeňme například organizaci Sokol, kde se ženy mohly účastnit cvičení již v předminulém století. Vzpomeňme Mezinárodní olympijský výbor, který soutěže v většině sportů vyrovnává tak, aby stejný počet sad medailí se rozdával mužům i ženám.

(ps, prvnizpravy.cz, foto: Petr Skála)