Svátek má: Slavomír

Zprávy

Velikost textu:

Kde vzít na nový kotel, když nezískám dotace? Zakáže mi stát topit?

Kde vzít na nový kotel, když nezískám dotace? Zakáže mi stát topit?

Tento týden například bude pro obyvatele Karlovarska výzvou postavit se do fronty, a zajistit si tak domů nový ekologický kotel. Ale vše není tak jednoduché jak to na první pohled vypadá.

Ilustrační foto
26.leden 2016 - 01:12

Vstupní investice je zhruba 127 tisíc korun. Dotace  kraje se pohybuje v rozmezí od 70 procent u kotlů na uhlí, do 80 procent u kotlů na biomasu a tepelná čerpadla. Podmínky získání dotace jsou jasně dané – řádná dokumentace o zlikvidování nevyhovujícího kotle, specifikovaná Ministerstvem životního prostředí. Málo těch podmínek rozhodně není. Ale také nutnost doložit vyšší energetickou třídu domu, tzn. například vyměnit okna, dveře, zateplit dům, a jak někdo spočítal investice může vyjít na pár set tisíc. Teprve pak se uživateli vynaložené prostředky na výměnu kotle proplatí. Potud pohled úředního šimla. Komentuje pro Prvnizpravy.cz publicista PPetr Štrompf.

Názory vlastníků kotlů se však s příslušnými krajskými úřady a vyhláškami ministerstva životního prostředí v mnohém liší. Třeba právě v otázce vstupní investice. Ne každý si totiž pořízení typově vyhovující topidlo může dovolit. Zejména senioři v pokročilém věku. Když pomineme letitý zvyk v obsluze a používání paliva ve stávajícím topidle, odklon od snahy přispět ke zlepšení životního prostředí vysvětlují právě svým věkem. Na těch pár let, co na světě ještě budou, se jim tato nemalá investice a změna zvyků, jak říkají, už nevyplatí.

Přímo velkým strašákem je doklad o energetické náročnosti domu. Když nevyhovuje daným podmínkám k možnosti získání dané dotace, žadatel má samozřejmě smůlu. Ta pomine, když udělá technickou nápravu. Což znamená například výměnu oken a o řadě zateplovacích opatřeních objektu ani nemluvě. Že představují mnohdy i další statisíce navíc, je bez diskuze. To vše kvůli novému kotli? zhrozí se zájemce. Projekt Zelená úsporám je forma dotace, jak z problému ven. Zároveň i dalším kolotočem papírování. Sociálně slabší vrstvy to odmítají už jen ze své podstaty – jak každý měsíc s penězi pro samotný život vůbec vystačit, natož vyfešákovat svůj hrad.

Vyvstává zde ale jeden zatím nevyřešený problém, o kterém se úřední šiml příliš nezmiňuje. Jsou to kotle jako takové. Tím je výrobce, který by na trh dodával typově vhodná topidla s příslušným certifikátem. Tedy jeden ustřední, který ale nebude. Ministerstvo životního prostředí se totiž bojí toho, co mu potvrdila právní analýza. Možné žaloby dalších výrobců za diskriminaci na trhu. Takže výběr kotlů bude pestrý i s příslušným certifikátem, který sám sobě výrobce pochopitelně vystaví. Dobře tedy, vyrábějte si je. Protože při kontrole spalin i samotného topidla může úřední šiml hravě dojít k přesvědčení, že topidlo nevyhovuje nastaveným ekologickým podmínkám. Pokuta pro finálního uživatele je pak šokem nejen z vyhozených peněz. Začnou tím tahanice, kdo za to může. Výrobce? Ten se bude hájit, že jeho produkt nezohledňuje nedovolené pálení třeba petlahví naplněných pilinami s olejem. Uživatel bude přísahat, že topí vhodným palivem. Kontrolor se ožene zase naměřenými emisemi. O výsledku ve válce s argumenty lze jen spekulovat.

Jižní Čechy a kraj Vysočina jsou podle ekologů regiony s nejčistším ovzduším. Ještě donedávna druhý zmíněný region uvažoval o tom, že takzvané Kotlíkové dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020  u něj netřeba. Dnes je to jinak – už od 18. ledna je na příslušných úřadech možno žádosti podávat. Kraj Vysočina na tuto bohulibou činnost získal dotaci téměř 240 milionů korun. Pro jakýkoliv region jsou ale dotace tak trochu pastí. Když se nevyčerpají, musí je vrátit. Aby se tak nestalo, musí být i dostatek žadatelů. Když ne, uživateli musí jeho investici proplatit už pouze ze svého. Přesto jsou kraje, například Karlovarský, který do možného rizika jde, a je prý připraven pro tento účel sahat do vlastní pokladny.

Noty pro kotlíkové dotace, abychom v tom neměli guláš, kotlíkový

Nejen pro tento rok ale zůstává otázka solventnosti těch, kterých se výměna kotlů týká. Jestliže letos je například výše podpory 70 procent na kotel spalující pouze uhlí, úřední šiml zatím nezaručil, že tomu tak bude v průběhu i cílovém období, tedy do roku 2020. Protože rozpočet do delšího časového horizontu si kraje v dané problematice zatím nebudou schopny určit. Jinými slovy časem nastane přímá úměra – počet zájemců a již vynaložené dotační prostředky. Může tak nastat situace, kdy třeba v roce 2019 zájem ze strany veřejnosti dramaticky stoupne a krajská pokladna už 70 procentní dotaci nebude schopna poskytnout. Bude pak řešit, zda pro uživatele vratnou investici snížit nebo procentuelní dotaci dorovnávat z vlastního. Buď jak buď – pro potencionálního uživatele to bude stejné riziko, že bude muset sáhnout hlouběji do úspor, než jeho předchůdci. Otázka ekologie i její nápravy tak zřejmě vydrží i dalším generacím...

(rp,pšt,prvnizpravy.cz,foto:arch.)