Svátek má: Jitka

Zprávy

Velikost textu:

Město Walbrzych dalo zelenou na vykopání "zlatého vlaku"

Město Walbrzych dalo zelenou na vykopání "zlatého vlaku"

Město Walbrzych souhlasí s výkopovými pracemi, které by měly probíhat na přelomu února  a března. 

Ilustrační foto
16.leden 2016 - 20:40

Výkopové práce musí vést odborníci, práce nesmí nikoho ohrozit a "průzkumníci" budou hradit veškeré náklady, píše se kromě jiného v povolovacích podmínkách Walbrzychu.

Povolení k zahájení prací na objevení údajného skrytého "zlatého vlaku" bude patřit společnosti polských železničních tratí. Výzkumný tým se bude skládat mimo jiné z odborníků na stavební práce železniční infrastruktury.

Další podmínkou pro udělení povolení ke kopání bylo předložení harmonogramu prací, což "objevitelé" předložili začátkem roku.

V první etapě chtějí nálezci provést na 65.kilometru tři průzkumné sondy v délce 10, 15 a 20 metrů a s hloubkou od 5 do 9 metrů. V druhé fázi se pokusí najít zda tam není železniční infrastruktura. Práce budou probíhat i s pomocí zemních strojů.

I když na konci roku proběhla tisková konference k objevu údajného zlatého vlaku, kde po prvních výsledcích nedestruktivního průzkumu byly rozporuplné názory, veřejnost očekává, že se vlak skutečně objeví. Vědecký tým tvrdí, že se jedná pouze o geologické anomálie, kdežto objevitelé jsou přesvědčeni, že jde o kryt dutiny, kde je ukryt "zlatý vlak".

Dostanou polští hledači povolení k vykopání "zlatého" vlaku?

Je zde tunel, ale není tam žádný vlak - tak shrnuje svůj výzkum na 65. kilometru tým vědců z univerzity. Objevitelé Piotr Koper a Andreas Richter však neztrácí své nadšení a chtějí souhlas s kopáním v oblasti. Prezident Wałbrzychu, Roman Szełemej, tuto možnost nevylučuje, to byl závěr listopadové konference.

Světový židovský kongres má zájem o polský "zlatý" vlak

Světový židovský kongres má zájem o majetek, který by se mohl najít ve ztzraceném vlaku. Dá se totiž předpokládat, že velkou část nákladu vlaku mohou tvořit artefakty ze židovského majetku, který byl zabaven během 2.světové války, Objevila se i informace, že zlato by mohlo být ze zubů židovských vězňů.

Proč je nález právě na území Walbrzychu?

V květnu 1945 byl vypraven vlak z Wroclawi s množstvím cenných kovů  a pak mizí beze stopy na cestě k Świebodzice. Objevitelé Piotr Koper a Andreas Richter tvrdí, že vlak je skrytý na katastru Wałbrzychu. "Tento vlak je vojenský obrněný vlak"

Je zlatý vlak v Sovích Horách?

Je možné, že vlak je v nejsložitějším podzemním komplexu nacistického Německa, v Sovích horách.

"Zlatý vlak"  může být také jen jako symbol. Můžou tam být umělecká díla, zlato nebo nové vojenské  technologie. Do každého z podzemních objektů vedla úzkokolejná dráha. Vše bylo postaveno ve velké tajnosti. Takže je velmi logické, že vlak skončil právě tady," říká Krzysztof Szpakowski, výkonný ředitel sdružení "Riese", který se stará o podzemní komplex.

Pravda nebo pověst?

Milovníci historie Dolního Slezska jsou ale opatrní: "Máme dva průzkumníky, kteří tvrdí, že našli vlak zlatem. A chtějí odměnu."

"Konkrétně jde o dva zlaté vlaky. Jeden z nich je pod horou nedaleko Piechowicích a druhý byl u Walbrzychu," uvedla pro TVN24 Joanna Lamparská, autorka knih o záhadách Dolního Slezska. Podle jejího názoru, ale to také může být příběh na dovolenou.

"I když by to byl úžasný objev," přiznala spisovatelka.

(rp,prvnizpravy.cz,zlatypociag,foto:zp)