Svátek má: Brigita

Zprávy

Velikost textu:

Neznáme moc případů, kdy teroristé použijí legálně drženou zbraň

Neznáme moc případů, kdy teroristé použijí legálně drženou zbraň

"Neznáme moc případů, kdy teroristé legálně drží a použijí zbraň, že? Nastává nová epocha evropské integrace, epocha, kdy Evropská komise nebojuje s problémy a nečelí výzvám, ale handrkuje se s členskými státy a navrhuje úplně nová nesmyslná řešení," řekla Jana Černochová.

Jana Černochová
29.listopad 2015 - 22:02

"Chci vás požádat, abychom přijali jako Poslanecká sněmovna Parlamentu usnesení, ve kterém jasně zákonodárný sbor deklaruje odmítnutí  omezování zbraní," začala svůj projev ve Sněmovně poslynkyně Jana Černochová k návrhu směrnice Evropské komise omezující prodej a držení zbraně v Evropské unii.

"Je to pro mě absolutní omezení svobod a práv občanů celé Evropské unie, nejenom České republiky. A vzniká tím nebezpečný precedens. Tvorba nic neříkajících nebo všeobjímajících, tedy vágních legislativních opatření pro oblast prodeje a držení zbraní je další ukázkou impotence Bruselu adekvátně reagovat na nastalé bezpečnostní hrozby a rizika. Přišlo mi úplně absurdní, že s něčím takovým Brusel přichází po sérii teroristických útoků v Paříži, Belgii a v jiných zemích," bouřila poslankyně ODS.

"Neznáme asi moc případů, kdy teroristé legálně drží a použijí zbraň, že? Nastává nová epocha evropské integrace, epocha, kdy Evropská komise nebojuje s problémy a nečelí výzvám, ale handrkuje se s členskými státy a navrhuje úplně nová nesmyslná řešení. Pomyslně tak válčí s razítkem v ruce proti svým občanům a jejich právům. Návrh Komise mě utvrzuje v tom, že podobná opatření nás vrhají zpět do doby nesvobody. Doufám, že pokud by mělo dojít k tomu, že návrh bude skutečně předložen Evropskému parlamentu a Evropské radě, najde se dost rozumu pro kategorické zamítnutí návrhu Komise. V této souvislosti bych ráda zmínila, že frakce, ve které je sdružena Občanská demokratická strana, tak jasně odmítla návrh této směrnice," dodala Černochová.

"Máme krátké zbraně, které používáme ke sportovní střelbě a nosíme je pro sebeobranu. Máme samonabíjecí pušky odvozené od vojenských zbraní, které používáme v různých sportovních soutěžích a cvičíme s nimi pro případ, že by naše milovaná země potřebovala, aby její občané byli připraveni k její obraně.  Tradice naší myslivosti sahají více než tisíc let do minulosti a naši sportovní střelci se z olympijských her málokdy vracejí bez medaile. Ženy nevyjímaje. Podle Institutu pro ekonomii a mír jsme také desátou nejbezpečnější zemí světa. Násilná kriminalita je u nás nízká a kriminalita se střelnou zbraní zanedbatelná. Spolu se Švýcarskem, jehož tradici svobody, demokracie a nezávislosti velmi obdivujeme, je naše republika příkladem, že k tomu, aby země byla ozbrojená, pokojná a svobodná, není třeba nic víc než pevné odhodlání jejích obyvatel nenechat si tyto hodnoty nikým vzít," řekla ještě Černochová.

Poslankyně dále zdůraznila, že Evropská komise se snaží  předstírat schopnost ochránit občany evropských států tím, že jim omezí legální držení zbraní. Mezi navrhovaná opatření patří tato omezení jsou: Za prvé, zákaz samonabíjecích pušek, které vzhledem připomínají automatické zbraně. Zákaz zbraní, které při teroristických útocích v Paříži nebyly vůbec použity, ale jsou důležité pro národní obranu mnoha států. Za druhé, automatické zbraně a samonabíjecí zbraně se vzhledem automatických mají být zakázány i po znehodnocení. Všechny sbírky by byly postaveny mimo zákon s výjimkou muzeí, která ale budou muset své exponáty znehodnotit, čímž nevratně poškodí jejich historickou a kulturní hodnotu.

"Víte, já jsem starostka na Praze 2, kde máme kryptu Cyrila a Metoděje. Víme, co se v Resslově ulici stalo, co se tam odehrálo. Skutečně chceme, aby Vojenský historický ústav zničil zbraně z atentátu na Reinharda Heydricha?" zeptala se poslanců Černochová.

"Za třetí, všechny ostatní znehodnocené zbraně spolu s plynovkami, poplašnými zbraněmi, paintballových a airsoftovými replikami a podobně budou přesunuty do kategorie C - zbraně na ohlášení. Což v České republice znamená zbrojní průkaz. Takže vy ti, kteří nemáte zbroják a chtěli jsme si občas s partou kamarádů někde zahrát paintball nebo máte rádi historii a jste třeba v nějakém spolku, kdy se snažíte v rámci spolku předvádět i nějaké ukázky bojových bitev, tak nebudete moct používat ani repliky zbraní. Pokud je budete chtít používat, budete si muset opatřit zbrojní průkaz. To je paráda, co?" bouřila dál Černochová.

"Za čtvrté, komise předpokládá, že její příkaz, tedy zabavit a zničit všechny nové zakázané zbraně, provedou členské státy. Zároveň ale nepředpokládá žádný dopad na unijní rozpočet, z čehož plyne, že buď náklady konfiskace ponesou členské státy, nebo se bude vyvlastňovat bez náhrady. Vzpomeňte si, že současná drakonická omezení zbraní v Anglii začala v roce 1987 právě takto: zákazem samonabíjejích pušek vojenského vzhledu, protože nejsou to sportovní zbraně, nejsou to lovecké zbraně, nikdo je vlastně nepotřebuje.  Věřím, že z tohoto příkladu a z mnoha jiných je jasné, že ty politicky nekorektní černé ilegální pušky ve skutečnosti tvoří nárazníkovou zónu mezi zákazem a vaší loveckou nebo sportovní puškou a pistolí. Tady žádné z výše uvedených omezení, tak jak jsem vám je přečetla a okomentovala, tak by masakrům v Paříži nezabránilo. V evropské směrnici o nabývání a držení střelných zbraní ale skutečně je jedna díra, která umožnila teroristům získat zbraně, které jsou pro civilní držení dávno zakázány. Evropská komise tvrdí, že zbraně použité při pařížských masakrech nebyly koupeny legálně jako automatické a už vůbec ne samonabíjecí, ani nebyly propašovány zvenčí. Podle komise byly koupeny jako znehodnocené a kvůli nedostatečným předpisům o znehodnocování je teroristé snadno opravili do původního stavu. To je ovšem v rozporu s evropskou směrnicí, ta jasně říká, že znehodnocená zbraň musí být nevratně upravena do nefunkčního stavu. Postupy těchto úprav měly stanovit členské státy a aby se předešlo právě této situaci, kdy se nějaký stát rozhodne, že zavařit skrz hlaveň dva kolíčky úplně stačí, což evidentně nestačí, nařídila směrnice vydat společné pokyny o standardech a technikách znehodnocení, aby bylo zajištěno, že znehodnocené zbraně jsou nevratně neschopné střelby. A orgán za vydání těchto pokynů a dohlédnutí na jejich dodržení byla Evropská komise. Směrnice číslo 2008/51 EC, článek 13/1 praví: Komise vydá postupem podle článku 13a odst. 2 společné pokyny o standardech a technikách znehodnocení, aby bylo zajištěno, že znehodnocené zbraně jsou nevratně neschopné střelby. Další odstavec praví: Členské státy uvedou účinnost právních a správních předpisů nezbytných pro dosažení souladu s touto směrnicí do 28. července 2010. Máme konec roku 2015. Neprodleně sdělí komisi její znění. To znamená, že komise o tomto problému ví nejméně pět let, nic neudělala. Teprve minulý týden tyto pokyny narychlo vydala, jsou šité horkou jehlou, s tím, že zabrání dalším masakrům v naději, že lidé přehlédnou skutečnost, že i pařížským masakrům se dalo zabránit, kdyby komise těch pět let něco dělala. Něco s tím, co tam je jediné správné, na co je třeba poukázat," dál pokračovala Jana Černochová.

Černochová: Ani v sedmnácti jsem se neotáčela, když na mě zahvízdali

"Bohužel ta situace s tím projednáváním a s úmyslem to prosadit za každou cenu,  je vážná, komise je odhodlána provést své plány za každou cenu v nejkratší možné době. Proto se znovu obracím, abyste apelovali na své kolegy europoslance i na kolegy ve frakcích, ve kterých jste sdruženi, vidím tady pana ministra zemědělství, tak mě samozřejmě okamžitě napadá myslivost, vidím tady pana ministra obrany, mj. spousta těch instruktorů, kteří drží zbraně, tak jak jsem vám je popsala, a držet je budou muset přestat, pokud ta směrnice bude platit, tak fungují jako instruktoři ať už pro aktivní zálohy nebo i pro profesionální armádu, která si je najímá, takže i to přinese komplikace tohoto typu. Skutečně v České republice máme velmi přísné podmínky pro získání zbrojního průkazu, ale, a to je správné, že práva vyvažují povinnosti, majitelé zbrojních průkazů mají pak velké možnosti, co si koupí a co s tím dělají," pokračovala ještě Černochová.

"Trestné činy ze zbraní jsou naprosto minimální, především pak když se vezmou trestné činy z legální zbraní, z legálních zbraní kategorie A, B, C. Ty jsou na úrovně úplně miniaturní statistické chyby. Z toho jednoznačně vyplývá - zbraně v České republice a právní úprava, ať už to je zákon o zbraních 111/2002 plus ostatní prováděčky, nepředstavují žádné bezpečnostní riziko. Zákaz samonabíjecích zbraní je holý nesmysl, protože dnes z již zakázaných zbraní jsou to nejhlídanější zbraně, nejhlídanější. Na každou jednu zbraň musí být zvlášť povolení vydané Policií České republiky. Každá jedna zbraň musí být zaregistrována a každá jedna zbraň je pravidelně policií kontrolována při prodlužování zbrojáku. Máme centrální registr, schválila se už prováděčka na zákaz prodeje zbraní a střeliva přes internet, reguluje se dostupnost zbraňových součástek. Těch opatření, které Česká republika s tou tradicí, která tady u nás je v historii, navrhuje a provedla již celou řadu opatření, tak je skutečně velmi mnoho," řekla ještě Černochová.

Poslankyně uvedla, že žádná taková zbraň použita při násilí  nepochází z České republiky. Proč? Protože ČR má dobře stanovený postup znehodnocení zbraní, např. vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu 371/2002, a uvedenou do praxe její aplikaci. Každou znehodnocenou zbraň musí vidět ještě policie.

Proč tedy chce Komise zakázat  samonabíjecí  zbraně  vojenského vzhledu, když tyto zbraně má jen v České republice odhadem kolem 100 tis. lidí a těch zbraní je odhadem 200 tis. kusů?

"V evropském měřítku to vynásobte tak třiceti až padeesátinásobkem. To všechno jsou legální zbraně, ke kterým se v Evropské unii může dostat jen držitel zbrojního průkazu nebo obdobného dokladu v zahraničí, který se možná jmenuje jinak, než ten náš zbrojní. Všechno to jsou zbraně, na kterou každou jednu konkrétní musí vydat příslušný útvar policie povolení k nákupu a která je každá jedenkrát registrována a pravidelně kontrolována a testována policií. Teroristé tyto zbraně nemají a nepoužívají," prohlásila ještě poslankyně ODS.

Pak Jana Černohcová přečetla Návrh usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ke zpřísnění podmínek pro kontrolu, nabývání a držení zbraní a střeliva navrhovanou směrnicí Evropské komise:
1. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyjadřuje nesouhlas se záměrem Evropské komise zpřísnit kontrolu, evidenci, nabývání a držení zbraní a střeliva, které jsou drženy a užívány legálně v souladu s vnitrostátním právem členských zemí Evropské unie.

(ps, prvnizpravy.cz, foto: archiv)


Nechcete zmeškat důležité zprávy? Přihlašte se k jejich odběru: