Svátek má: Oldřich

Zprávy

Velikost textu:

SANEP: Devadesát procent lidí je proti inkluzi v českém školství

SANEP: Devadesát procent lidí je proti inkluzi v českém školství

V inkluzivní škole se neoddělují děti se speciálními vzdělávacími potřebami od dětí bez nich. V jedné třídě se tak spolu vzdělávají děti zdravotně postižené, nadané, dětí cizinců, děti jiného etnika i většinové společnosti.

Ilustrační foto
22.únor 2016 - 16:05

Pedagog se všem dětem věnuje rovnocenně, nikomu více ani méně. Heterogenní složení kolektivu, kde se každý jedinec stává objektem individualizovaného přístupu, považuje inkluzivní přístup za přínos pro všechny žáky.

Na školu, která je inkluzivní, jsou ovšem kladeny vyšší nároky spojené s širokou heterogenitou složení jejich žáků. Jedná se především o uzpůsobení prostředí, pomůcek, využívání asistentů či externích odborníků a péči o duševní zdraví všech žáků i učitelů.

Společné vzdělávání všech dětí, i těch mentálně postižených, v jedné třídě? Něco, co nemůže fungovat a spíše, či určitě negativně ovlivní české školství. V exkluzivním průzkumu agentury SANEP pro Blesk tento názor vyjádřilo 90 procent respondentů!

S kompromisem, co se týče výuky handicapovaných dětí v běžných třídách, přišla ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Navrhla dvouleté přechodné období, kdy budou platit stará i nová pravidla zároveň. V případě, že kraje jako zřizovatelé tedy nezvládnou zajistit vhodného asistenta, bude možné rodiče odkázat do třídy se speciální podporou.

„Máme dva roky na to, abychom zajistili, že jakákoliv škola kdekoliv v republice, kam přijde dítě s nějakou speciální potřebou, bude schopná zařídit to, co říká zákon. Myslím si, že dvouleté období je dostatečné,“ uvedla v lednu Kateřina Valachová.

SANEP: Většina veřejnosti nesouhlasí s inkluzí, dle názoru téměř čtyř pětin Čechů nezvládnou vyučující výuku ve třídách, v nichž budou děti s různými handicapy


Exkluzivní bleskový průzkum společnosti SANEP byl pro deník Blesk proveden ve dnech 12.–17.2. 2016 na vybrané skupině 2.039 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18+ let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu 220 tisíc registrovaných uživatelů, 16.712 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-2,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

(rp,prvnizpravy.cz,sanep,foto:arch.grafy:sanep)