Svátek má: Petr

Zprávy

Velikost textu:

Státní pozemkový úřad se vzepřel vydání majetku církvi!

Státní pozemkový úřad se vzepřel vydání majetku církvi!

Ze strany České republiky – Státního pozemkového úřadu byla podána žaloba, kterou se SPÚ jako organizační složka státu domáhá rozhodnutí o nevydání zemědělských nemovitostí Československé provincii Milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské soudem.

Láska je život
23.únor 2016 - 22:04

Žaloba byla podána dne 19.února  2016 a Státní pozemková úřad se domáhá soudně nahrazení rozhodnutí krajského pozemkového úřadu o vydání.


Žalobou bylo napadeno rozhodnutí Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj, které bylo vydáno 21. prosince 2015. Rozhodnutím byly Československé provincii Milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské (tj. ženské větvi Řádu německých rytířů) vydány tři pozemky, které se nacházejí v okrese Bruntál, obci Milotice nad Opavou, katastrálním území Jelení u Bruntálu. Konkrétně se jednalo o pozemky p. č. 1344, 1330/1 a 1888/1, vše v úhrnné výměře 0,36 ha.

Jiří Paroubek: Nenažraná katolická církev toho nemá nikdy dost

„Žalobu proti rozhodnutí Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj podáváme z důvodu zaručení naprosté jistoty, že jsme v maximálně možné míře ochránili majetkové zájmy státu. Nezávislý soud posoudí, zda argumenty pro vydání majetku byly dostatečně silné zejména v otázce nástupnictví řádu a posouzení vzniku majetkové křivdy vzhledem k rozhodnému období stanovenému v zákoně,“ vysvětluje ústřední ředitelka SPÚ Svatava Maradová.

Podáním žaloby bylo zahájeno řízení dle části páté Občanského soudního řádu. Po dobu trvání soudního řízení není Státní pozemkový úřad do pravomocného rozhodnutí soudu oprávněn v této věci poskytovat žádné bližší informace.
(ps, prvnizpravy.cz, foto:Petr Skála)